แฟชั่นเครื่องประดับอัญมณี ความสวยงามที่ล้ำค่า

แฟชั่นเครื่องประดับอัญมณี ความสวยงามที่ล้ำค่า

อัญมณีคือแร่รัตนชาติ ที่เกิดจากการรวมตัวของแร่ธาตุชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดมารวมตัวกันตามธรรมชาติ โดยใช้ระยะเวลาช่วงหนึ่งจนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอัญมณีต่างๆ ที่สวยงาม มนุษย์เรานิยมนำมาทำเป็นเครื่องประดับหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ แหวน ต่างหู กำไล จี้ เป็นต้น  อัญมณีแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม  ตามหลักโดยทั่วไปแล้วจะมีการแบ่งอัญมณีออกเป็นตามแหล่งกำเนิด ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  1. อัญมณีที่เกิดจากสารอนินทรีย์ (Inorganic gemstone) จะมีที่มาจาก จากแร่ (Mineral) และหิน ( Rock) ที่เกิดขึ้นเองโดยกระบวนการจากธรรมชาติ  –  แร่ (Mineral) อัญมณีที่เกิดจากแร่จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดประมาณ 90 ชนิด แต่ที่นิยมนำมาใช้กันในวงการอัญมณีเพื่อนำไปทำเป็นเครื่องประดับต่างๆ นั้นจะมีอยู่เพียง 20 ชนิด เท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น ไพลิน มรกต ทับทิม หยก เป็นต้น      – หิน ( Rock) สำหรับหินจะมีส่วนประกอบของแร่ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปมารวมตัวกัน […]